Izračunajte koliki je Vaš rizik za pojavu melanoma i zakažite pregled u kampanji Euromelanom 18. maja 2020.

Koristeći ovaj kalkulator možete izračunati Vaš rizik za nastanak melanoma kože u narednim godinama.

Da biste koristili ovaj kalkulator za izračunavanje rizika od dobijanja melanoma kože, potrebno je da budete saglasni sa sledećim uslovima i odredbama u vezi sa njegovom upotrebom.

Ovaj kalkulator nije namenjen da se koristi kao zamena za pregled (savet) lekara specijaliste.

Molimo Vas da za bliža obaveštenja proučite tekst:
Cilj korišćenja ovog kalkulatora je da se izvrši procena rizika od dobijanja melanoma tokom petogodišnjeg perioda. Ovaj model ne daje prognoze u vezi sa tokom bolesti i mogućnošću metastaziranja melanoma za koji je već ranije postavljena dijagnoza.
Model je namenjen korišćenju od strane lekara u kliničkim uslovima i kao pomoćno sredstvo za određivanje rizika o nastanku melanoma kod osoba u opštoj populaciji.
Preporučuje se da sa (svojim) lekarom razmotrite Vaše lične faktore rizika i rezultate Vaše procene faktora rizika.
Tokom izrade ovog kalkulatora, obratili smo pažnju na nedostatke u našem postojećem razumevanju nekih od faktora rizika (koji dovode do nastanka melanoma), kao što je prethodna istorija bolesti melanoma (pozitivna lična anamneza za melanom), rizik u odnosu na broj članova porodice u kojoj je dijagnostikovan melanom (pozitivna porodična anamneza za melanom), kao i broj dijagnostikovanih bazocelularnih i planocelularnih karcinoma kože.

Za dobijanje informacija o faktorima rizika koji nisu uključeni u ovaj kalkulator, molimo Vas da kliknete ovde http://www.euromelanoma.org/serbia/naučite-o-raku-kože/ko-je-pod-rizikom